ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η δημιουργία αυτής της εφαρμογής έγινε για να καλύψει το τμήμα της τοπογραφίας, που χρησιμοποιεί την μετροταινία για την συμπλήρωση και ενημέρωση της ταχυμετρίας ή και την απαρχής μέτρηση οικοπέδων αποκλειστικά με την μετροταινία. 

Η αρχή στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα είναι, να υπολογίσουμε ορθογώνιες συντεταγμένες σε τοπογραφικά σημεία τα οποία μετρήθηκαν με κορδέλα, τα οποία κατόπιν εμφανίζονται στη βάση δεδομένων της ταχυμετρίας.

 

metro1

 

metro2